PE-POLYETEN 

PE är en delkristallin, termoplastisk polymer som tillhör gruppen olefinplast som är ett paraffinkolväte med glatt, lite fet, yta. PE förekommer med olika densitet och betecknas därefter; LD-låg-, MD-medel- och HD-hög densitet, (UHMW – Ultrahög molekylvikt). Regenerat.

Kemisk beteckning:
Polyeten

Förkortning:
PE

Naturfärg, tillsatser:
Vit, färglös
500 kval. färger

Leveransform:
• Rundstav
• Plattor
• Tryckör
• Rördelar
• Band, svetstråd, profiler, rörspadar
• Slutprodukter, spånbearbetat eller formsprutat

Huvudegenskaper:
• Utmärkt slagseghet över ett brett temperaturområde
• Låg vattenabsorption
• Livsmedelgodkänd
• Goda elektriska egenskaper
• Låg friktionskoefficient
• God kemikalieresistens
• Svår att limma
• Mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls även i vatten
• Lätt att svetsa (PE 300), med undantag för ultraljud
• Stor längdutvidgning

Användningsområden:
Livsmedelsindustrin, rör, VVS, behållare, produkter som kräver låg friktionskoefficient, isolationsmaterial etc.

Användningsexempel:
• Skärbrädor
• Slagklotsar
• Hushållsartiklar
• Kabelisolering
• Bensintankar
• Tätningsringar
• Rör och rördelar
• Behållare
• Glidlister
• Glidlager
• Maskindelar
• Rör- och knådredskapT